تضمین کیفیت و کنترل کیفی

در این بخش با بکارگیری پرسنلی با تجربه و استفاده از مراجع معتبر سعی می شود کلیه فرایندهای موجود در آزمایشگاه را بررسی  از لحاظ کیفیت مورد بررسی قرار گیرد . در این بخش امور مربوط به دریافت گواهینامه ها و همچنین آموزش کارکنان نیز انجام می گیرد.

هورمون شناسی، ایمونولوژی و سرولوژی

در بخش هورمون شناسی، سلامت غدد و اعضا مختلف بدن با اندازه گیری هورمون های مترشحه از اندام های داخلی بدن از جمله هورمون های تیروئیدی، پاراتیروئیدی، فوق کلیوی، جنسی، همچنین تومور مارکرها و غیره مورد ارزیابی قرار می گیرند. هم چنین جهت تعیین احتمال خطر ابتلا جنین به ناهنجاری های کروموزومی در دوران بارداری ، آزمایش های غربالگری سلامت جنین با استفاده از تجهیزات به روز و نرم افزار مورد تایید اداره کل مرجع سلامت انجام می گردد. در واحد ایمونولوژی و سرولوژی، آزمایش های تشخیصی مانند بررسی عفونت های باکتریایی، ویروسی، مایکوپلاسما، انگلی، کمبود کمپلمان، گاماپاتی های مونوكلونال، پلی كلونال و كمبود ايمونوگلوبولین ها و ... انجام می گیرد . در این بخش ها آزمایشات به روش های ایمنوفلورسنت ، الکتروکمیلومینانس ، الیزا توسط پرسنل مجرب و با تجربه انجام میشود. این بخش مجهز به تجهیزات زیر می باشد  که بصورت دوره ای مورد ارزیابی و کالیبراسیون قرار می گیرد:   -کمیلومینانس LIAISON -کمیلومینانس Cobas e411 -الیزا اتوماتیک Alegria -الیزا اتوماتیک Dynex D2 -ایمنوفلورسنت Vidas PC -الیزا ریدر Expert 96 -الیزا واشر Tecan -شیکر انکوبه الیزا HL60 -سانتریفوژ دور بالا Hittich S20

بیوشیمی عمومی و تخصصی

بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی به عنوان یکی از مجهزترین بخش های آزمایشگاه تشخیص پزشکی فاضل محسوب می شود. در این بخش آزمایش های آزمایشات توسط پرسنل مجرب همراه با اجرای برنامه های کنترل کیفی داخلی و خارجی انجام می گردد.  این بخش مجهز به تجهیزات زیر می باشد که بصورت دوره ای مورد ارزیابی و کالیبراسیون قرار می گیرند:   -اتوآنالیزر Hitach 917 -اتوآنالیزر Olympus AU640 -اتوآنالیزر Cobas Integra 400 plus -آنالیزر مراقبت های ویژه Gem Premier 3000 -الکترولیت آنالیزر Prolyt -الکترولیت آنالیزر Convergeys -بیلی روبین متر ERMA -فتومتر Mindray BA-88 -اسپکتوفتومتر Jenvay 6300

ساریژ در شبکه های اجتماعی

در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید