آزمایشگاه پاتوبیولوژی ساریژ


درباره ازمایشگاه ساریژ

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۴ خورشیدی تاسیس گردیده است و هم اکنون در پنج فاز در بیش از 530 متر مربع فضای کاری مشغول به کار می باشد . این آزمایشگاه زیر نظر آقای دکتر مهرداد فاضلی منش بعنوان موسس و مسئول فنی اداره می شود و دارای بیش از  ۴۲ پرسنل در دو شیفت کاری می باشد.از ابتداي تاسيس تعهد مسئولين و مديران آزمايشگاه در گسترش هر چه بيشتر آزمايشگاه بر مبناي افزايش كيفيت و كميت دستگاه ها و پرسنل بوده است و روند بهبود كيفيت در اين آزمايشگاه امري پيوسته و جاري مي باشد.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ساریژ


خط مشی کیفی

آزمايشگاه فاضل ، طبق برنامه اي مدون ، از پيش تعيين شده  و  سيستماتيك  در راستاي تحقق اهداف سیستم مدیریت کیفیت به شرح ذيل قدم برداشته است :
     ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي به گونه اي كه همواره معيار و شاخصي براي ارزيابي كيفيت باشيم.
     افزايش رضايتمندي افرادي كه به گونه اي با اين مركز در ارتباط هستند ، به شيوه اي كه قدرت خود را در برطرف كردن نيازهاي هميشگي آنان افزايش دهيم .
تحقق اهداف فوق همواره مد نظر و كعبه آمال مديريت و تمامي كاركنان آزمايشگاه فاضل بوده  و با تمام وجود ؛ شرايط تسهيل كننده نيل به اين اهداف را مي جوييم .
 

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ساریژ


حوزه فعالیت

آزمايشگاه تشخيص كلينيكي فاضل داراي بخش هاي بيوشيمي، هورمون شناسي، خون شناسي، سرم شناسي، ايمني شناسي، ميكروب شناسي، انگل شناسي،‌ قارچ شناسي، الكتروفورز، تست هاي سلامت جنين ( تريپل ماركر، كوادر ماركر)، تومور ماركرها، سطح سرمي داروها، كنترل كيفي، آموزش( گذراندن دوره هاي آموزشي جهت پرسنل امري اجباري مي باشد)و … مي باشد. عمده فعاليت آزمايشگاه در زمينه آزمايشهاي تشخيص كلينيكي مي باشد. آزمايشگاه از آبان ماه سال ۱۳۸۷ موفق به دريافت گواهينامه  9001-2015ISO گرديده كه سالانه توسط بازرسي مميزين شركت URS  تمديد شده است و در حال حاضر در راه كسب استاندارد ۱۵۱۸۹   ISO  فعاليت مي نمايد.

ساریژ در شبکه های اجتماعی

در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید