سخنی با مراجعه کنندگان 

• بسیاری از آزمایش های تشخیص پزشکی نیازمند رعایت مواردی است که اگر به خوبی رعایت شوند، به کسب نتایج درست آزمایشگاهی کمک زیادی می کند. بطور مثال، شاید لازم باشد که مراجعه کنندگان گرامی در برخی از آزمایش ها به توصیه پزشک یا آزمایشگاه از صرف غذا های خاص یا مصرف داروهای مشخص برای مدت زمان معینی پرهیز نموده و  یا در مواردی کشیدن سیگار یا عادات روزانه مثل فعالیت بدنی زیاد را ترک نمایند. عدم رعایت مواردی که از طرف پزشک یا آزمایشگاه به مراجعه کنندگان گرامی توصیه می شود، امکان کسب نتایج غیر واقعی و نادرست را افزایش داده که این خود باعث تحمیل هزینه های تشخیصی و درمانی غیر ضروری نیز می شود. بنابراین همکاری مراجعه کنندگان گرامی با آزمایشگاه و پزشک برای کسب نتایج دقیق و معتبر آزمایشگاهی و مشخص شدن وضعیت سلامتی مراجعه کنندگان اهمیت می یابد.

نکات اولیه و ضروری

راهنمايي هاي زير براي كمك به بيماران و مراجعين محترم در جمع آوري صحيح نمونه براي آزمايش هاي درخواست شده توسط پزشكان محترم ارائه می گردد. 
ناشتايي با زمان مشخص، جهت انجام آزمايش هایی مانند: آزمايش قند خون ناشتا، تري گليسريد و غیره الزامي است چرا كه خوردن غذا مي تواند منجر به تغيير در مقادير نتایج آزمايش و در نتیجه تشخیص نادرست می شود. در خصوص آزمایش هایی که از شما خواسته می شود تا در وضعيت ناشتا براي انجام آزمايش ها مراجعه نماييد خواهشمند است موارد ذيل رعايت نمایید: 

1. هشت ساعت قبل از مراجعه به آزمايشگاه هيچ غذا يا آشاميدني (به جز آب) نخورده و نياشاميد.(اين مدت ناشتايي در شب توصيه شده است كه فعاليت هاي بدن به حداقل رسيده و مقادير طبيعي نيز در نمونه هاي صبح تعيين شده اند). 
2. آزمایش قند حداقل 8 ساعت ناشتایی لازم دارد.
3. در صورتي كه آزمايش  هاي مربوط به چربي خون مثل تري گليسريد براي شما درخواست شده باشد مدت زمان ناشتايي حدود 12 ساعت است.
4. آزمایش هاي فسفر، اوره، اسید اوریک، پرولاکتین حداقل 4 ساعت ناشتایی لازم دارند.
5. از نوشيدن آب ميوه، چاي و قهوه در طي مدت ناشتايي بپرهيزيد، اما نوشيدن آب اشکالی ندارد. (مگر آن كه محدوديت در مصرف آب توسط پزشك تذكر داده شده باشد.)
6. در طي مدت ناشتايي از استعمال دخانيات، جويدن آدامس و تمرين بدني و ورزش پرهيز نماييد. اين موارد ممكن است منجر به تحريك سيستم گوارش و تغيير در نتايج آزمايش ها شود.
7. آزمایشگاه را از داروهایی که مصرف می کنید مطلع کنید و در مورد قطع کردن یا نکردن دارو برای انجام آزمایش با پزشک معالج خود مشورت کنید.
8. برای جلوگیری از تاثیر گرسنگی زیاد نباید بیش از 16 ساعت ناشتا باشید.
9. بعد از انجام نمونه گيري شما مي توانيد رژيم غذايي عادي و فعاليت روزانه را شروع نماييد.

ساریژ در شبکه های اجتماعی

در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید